۶ خرداد ۱۴۰۲

ویروس این به جای …

ویروس این به جای ...

یکی از گروه ها و آثار برتر چهارمین دوره جشنواره رسانش در بخش صوتی اثری با عنوان ویروس این به جای… بود. این اثر توسط گروهی از دانش آموزان دختر در استان کرمان تولید شد