۶ خرداد ۱۴۰۲

فرار مغز ها

استاپ موشنی با عنوان فرار مغز ها که با ایده پردازی، طراحی و اجرای تیمی از دختران استان همدان به سرگروهی خانم فاطمه اصلانی