۶ خرداد ۱۴۰۲

جامعه شایعه پذیر

جامعه شایعه پذیر

یکی از گروه ها و آثار قابل تقدیر چهارمین دوره جشنواره رسانش در بخش تصویری، اثری با عنوان جامعه شایعه پذیر بود. این اثر توسط گروهی از دانش آموزان پسر در استان اصفهان تولید شد