۱۴ آبان ۱۴۰۱

اخبار

برگزیدگان نهایی رسانش 4

پس از برگزاری دو مرحله رقابت نفس گیر و همچنین تولید اثر نهایی (راستی آزمایی)، هفت گروه و اثر برتر در چهارمین جشنواره رسانه های دانش آموزی رسانش انتخاب و معرفی شدند.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.