۲ بهمن ۱۴۰۰

درباره رسانش

چطوری برسونمش به رسانش؟ (شیوه نامه‌ها)

دوره چهارم جشنواره، 2 شیوه نامه مجزا و مختلف برای دانش آموزان و برای مربیان پیش بینی کرده است.

با اجازه بزرگترا؛ دانش آموزا مقدم ترن

https://drive.google.com/file/d/1ckJ8W5ZY7WirAnZ1ylDklc7vtMh4hbdM/view?usp=sharing

و شیوه نامه ویژه شبکه پشتیبان؛ شامل مربیان و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و معلمین و مدیران مدارس سراسر کشور

https://drive.google.com/file/d/1kaot5KNXZGV1tjU3tm_gpqj2sR9Z_snn/view?usp=sharing

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.