درباره ما

 

 

رسانش اینجاست برای یافتن استعدادهای رسانه‌ای دانش‌آموزان و کمک به پرورش این استعدادها؛ در نسلی که بزرگترین بالقوه را نسبت به نسل‌های قبل از خود دارد.

اگر دانش‌آموز هستید، یا دغدغه دانش‌آموزان را دارید با رسانش همراه شوید.

 

 

 

 

همراهان رسانش

حامیان ما

تماس با ما

081-32516981
همدان، میدان مفتح، جنب امازاده عیسی بن احمد(ره)، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دبیرخانه جشنواره ملی رسانه های دانش آموزی رسانش